Pelepasan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Prodi Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta semester genap tahun 2018/2019 yang akan melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) diwajibkan mengikuti pelepasan di GOR UNY pada: Tanggal, 5 Juli 2019 dan untuk Penerjunan oleh DPL ke lokasi tanggal, 8 Juli 2019

Kami mohonkan kepada Bapak/Ibu Koordinator Prodi di Fakultas untuk menyampaikan pada mahasiswa yang akan mengikuti PLP.

 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 3 Juli 2019

Kepala P2 PPL dan PKL

 

 

Dr. Hermanto, M.Pd

NIP 19701115 200212 1 008